Yttrandefriheten och dess gränser

För lite mer än en vecka sedan samtalade jag och Charlotta Borelius från Egmont om yttrandefrihet, läsning och demokrati på Bokmässan. Jag trodde aldrig att just yttrandefrihet skulle kännas så oerhört angeläget att prata om i Sverige. Med en ökad polarisering i samhället, en allt hårdare ton i sociala medier och politiska debatter är det… Read More Yttrandefriheten och dess gränser

Bilderböcker på tema demokrati

Här har jag samlat bilderböcker som berör demokrati på olika sätt. De lyfter vikten av att hålla ihop, gränser, makt, rättvisa, demokrati, diktatur, jämställdhet, ifrågasättande av orättvisor och källkritik. De är perfekta att läsa, analysera och samtala kring med barn i alla åldrar. Jag har länkat till material till några av böckerna, mer kommer förhoppningsvis.… Read More Bilderböcker på tema demokrati

Varmt boktips om att hålla varandras händer

Tänk om alla Författare: Grethe RottböllIllustratör: Marcus-Gunnar PetterssonÅlder: 3-6 år (Kan ju givetvis läsas av alla människor i alla åldrar.) Tänk om alla är en vacker bilderbok där alla människor håller varandra i händerna, alla människor. Den visar upp en del krångliga situationer som skulle uppstå om vi tog varandras händer som att alla måste… Read More Varmt boktips om att hålla varandras händer

Pendelparanoia

I skolan ska vi arbeta med att främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för människors olikheter.Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering som har samband med kön,etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridandeidentitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättningeller för annan kränkande behandling. Alla… Read More Pendelparanoia